De geschiedenis van Perniso® en PCSO-524 TM.

Vanaf de jaren 1960 begon de NASA de voeding uit folklore en mythen te analyseren. Het was de bedoeling om voor de astronauten tijdens hun missie, voedsel te vinden dat positieve voedings- en medicatie-eigenschappen bezat Het voedingsregime van de Maoris, die aan de kust van Nieuw-Zeeland leven, bevat een enorme hoeveelheid groenlippige mosselen en de NASA constateerde dat deze bevolking bijna geen reuma kent, terwijl de Maoris die in de binnenkant van het land leven evenveel reuma-impact vertonen als de overige bewoners van Nieuw-Zeeland, die van Europese herkomst zijn.

Daaruit volgde een eerste poederproductie van de Perna Canaliculus die in de lijst van de voedingssupplementen werd opgenomen.

Jammergenoeg heeft alle voeding die uit vetzuren bestaat een oxydatietendens, wordt die snel ranzig en verliest zij dus vlug haar eigenschappen. Dit verklaart de variabiliteit van de resultaten van de eerste poeders.

Na een lange research (12 jaar) kon men eindelijk een stabiel product produceren, niet oxyderend en zonder het verlies van zijn eigenschappen.

Door een heel speciale extractiemanier kon men uiteindelijk vanuit een gestabiliseerd poeder een extract bekomen (onder de vorm van capsules) dat gebruiksvriendelijk was voor de consument : PERNISO®